108 پرسش نجومی

دوستان عزیزی که تازه شروع به مطالعه نجوم کردن و یا اطلاعات خرد و ناکاملی دارند می تونن با مطالعه این pdf در مدت کمی اطلاعات زیاد و جامعی رو بدست بیارن
امیدوارم موثر باشه

موضوع: 

تحت نظارت وف بومی