مقاله ها

تصویر mohammad sina

کیهان‌شناسان با مشاهده‌ی سرخ‌گرایی گسیلی کهکشان‌ها، چنین نتیجه گرفتند که فضازمان در حالِ انبساط بوده و به همین دلیل کهکشان‌هایی که در دلِ فضازمان جای گرفته‌اند نیز در حالِ دور‌شدن از یکدیگر هستند. هم‌چنین میزانِ این سرخ‌گرایی برای کهکشان‌های دورتر، بیش‌تر است. کیهان‌شناسان از این مشاهده نیز چنین برداشت کردند که انبساطِ کیهان به صورت شتاب‌دار است. اما یک کیهان‌شناس به تازگی چنین پیشنهاد کرده که شاید...

موضوع: 

دوستان عزیزی که تازه شروع به مطالعه نجوم کردن و یا اطلاعات خرد و ناکاملی دارند می تونن با مطالعه این pdf در مدت کمی اطلاعات زیاد و جامعی رو بدست بیارن
امیدوارم موثر باشه

موضوع: 

بزرگترین سیاه چاله شناخته شده چه ابعادی دارد؟ به گفته ی ستاره شناسان سیاه چاله ای در کهکشان NGC 1277 وجود دارد، که بزرگترین سیاه چاله ی کشف شده تاکنون میباشد. در دل یک کهکشان کوچک در فاصله ی ۲۵۰ میلیون سال نوری سیاه‌چاله‌ای با جرمی حدود ۱۷ میلیارد برابر جرم خورشید قرار دارد.

موضوع: 

ادغام کهکشانها در کیهان ما بسیار متداول است، در این ملاقات‌های باشکوه ساختار کهکشان‌ها به‌هم می‌ریزد، گاهی یکی بر گرانش دیگری چیره می‌شود یا کهکشان خُردی سراسر در دل کهکشان غول پیکر بلعیده می‌شود. نمونه های بسیاری از این دسته ادغام و یکی شدن کهکشانها را تلسکوپ فضایی هابل برای ما آشکار کرده است، حال با توجه به این مسئله این سوال پیش می آید که چطور انبساط کیهان که شامل نیروی مرموز انرژی تاریک است نمی تواند بر نیروی گرانش غلبه و مانع از ادغام کهکشانها شود؟ در بیگ بنگ این موضوع را بررسی می کنیم:

موضوع: 
Subscribe to RSS - مقاله ها

تحت نظارت وف بومی